BHP

 

Zakres usług BHP:

  • szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych oraz dla pracodawców i osób kierujących pracą pracowników,
  • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • organizacja pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych,
  • analiza stanu BHP,
  • instrukcje BHP,
  • stały nadzór nad zakładem pracy w ramach zadań służb BHP.

 

 

 


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery