Ochrona przeciwpożarowa

                  

Zakres usług PPOŻ:

  • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • oznakowanie budynków, zakładów pracy, firm znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami,
  • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
  • wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymogami prawa.Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery